0

USA ingår avtal med ACTA

USA har ingått ett avtal med ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, där man tillsammans med länder som Australien, Japan, Kanada, Singapore, Sydkorea, Marocko och Nya Zeeland har en gemensam överenskommelse över hur man ska hantera den immateriella rätten vid piratkopiering.

Mariam Sapiro, USA:s företrädare i handelsfrågor, var mycket nöjd med det avtal man har ingått och menar att detta är ett stort steg mot att eliminera det omfattande problemet med varumärkesförfalskning och piratkopiering. Sapiro säger att det är ett omöjligt projekt för enskilda länder att hantera problemet och att det krävs internationellt samarbete för att uppnå resultat.

En av de viktigare delarna i avtalet är att de medverkande länderna ska upprätta ett rättssystem så att de personer och företag som faller offer för piratkopiering ska tilldelas skadestånd.

Men kritiken lät inte vänta på sig, advokat Rashmi Rangnath i Washington DC uttalade att det framgår med all tydlighet att USA försöker pracka på andra länder den amerikanska lagstiftningen.

EU, Mexiko och Schweiz och ett flertal andra länder uttrycker sitt stöd för detta avtal mot piratkopiering men avvaktar att gå med i avtalet tills det är praktiskt möjligt.

Källa

Skriv en kommentar