0

TPB byter namn

2013-01-08 ·

TPB byter nu namn till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Ett skämt? Nej, bara en myndighet som byter namn. TPB står nämligen för Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

Kanske tpb.se blir ledigt nu?

TPB

Inlägg sponsrat av guldpris.

Skriv en kommentar