0

Telia Sonera måste lämna ut uppgifter om Swetorrents

Enligt högsta domstolen så beviljas Telia Sonera ej prövningstillstånd enligt Ipredlagen.

Det betyder att den tidigare domen som hovrätten slog fast gäller, d.v.s. att Telia Sonera måste lämna ut uppgifter om vem som har drivit fildelningstjänsten Swetorrents.

Swetorrents

Swetorrents

I den nya domen framgår bl.a. följande:

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver far prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen. Högsta domstolen har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.

Och även så slog Högsta domstolen fast att bredbandsoperatören Ephone måste lämna ut uppgift om misstänkta uppladdare av ljudböcker.

 

Skriv en kommentar