0

Svenska Filminstitutet och projekt Proton

Som vi rapporterade om för några dagar sedan så kunde konsulterna på PwC inte hitta något som tyder på att fildelning genomförts på SFI (Svenska Filminstitutet) och det kanske inte är så konstigt med tanke på den bristande kontroll och loggning som sker på SFI.

När vi googlade på SFI:s IP-nummer så dök följande dokument upp i sökresultatet:

Rapporten framhäver som vi tidigare skrivit att ingen fildelning har kunnat knytas till SFI:s och dess personal, dock verkar det som flertalet andra aktörer såsom andra hyresgäster har tillgång till SFI:s nätverk och haft möjlighet att sätta upp egen utrustning såsom trådlösa routrar.

Det framkommer även i rapporten följande:

I vårt arbete har i observerat olika brister i hur filmmaterial har hanterats i Filmhuset. Bristerna innefattar avsaknad av tydliga rutiner likväl som undermålig spårbarhet vid mottagning, intern hantering samt återlämnade av filmmaterial.

Man framhäver även att 4 st IP-nummer från ett öppet trådlöst nätverk har anslutit till The Pirate bay under perioden då filmer uppladdats från SFI (som företaget Doubletrace påstår) men har ej kunnat spåra från vilka datorer detta varit då inga loggar sparas om vilka datorer som ansluter till det öppna trådlösa nätverket.

Rapporten i sin helhet kan läsas här:

 

Skriv en kommentar