1

Svenska Filminstitutet friade från illegal fildelning

För några månader sedan anklagades Svenska Filminstitutet, SFI, för illegal fildelning. Det handlade om att anställda på institutet skulle ha kopierat ett antal filmer, som också laddats upp på Pirate Bay och fildelats direkt från filminstitutets Internetuppkoppling.

Några av filmbranschens organisationer genomförde en polisanmälan och i samband med det tillsatte också filminstitutet en egen oberoende utredning. Den utfördes av revisionsfirman PwC och är nu klar.

Inga bevis har hittats som kopplar SFI till anklagelserna.

– Det känns skönt att vi äntligen har fått PwC:s rapport och att den visar att vi dels har en hög IT-säkerhet, dels att PwC inte kan hitta några spår alls som kan koppla anklagelserna till oss, säger Anna Serner, VD på Svenska Filminstitutet.

I rapporten från PwC framgår bl.a:

  • Den IP-adress som ska ha synts i fildelningsaktiviteterna tillhör den brandvägg som delades av betydligt fler än Filminstitutets personal, dvs hyresgäster, allmänhet, konferensgäster med flera. När PwC undersökt om det överhuvudtaget går att fildela från nätverket har man lyckats, men inte på samma sätt som angivits eller med det tillvägagångssätt som används på Pirate Bay. PwC menar därför att inga fakta hittats som kan koppla Filminstitutets personal eller utrustning till påståendena.
  • Samtliga filmer som berörs i polisanmälan har laddats upp på Pirate Bay efter att de haft biopremiär. Alltså har filmerna varit spridda till en mycket större krets än Filminstitutet. En av filmerna har heller aldrig ens fysiskt befunnit sig i Filmhuset. Filminstitutet har heller ej haft utrustning för scanning.

Källa: SFI, DN, SvD

En kommantar än så länge.

  1. […] (typeof(addthis_share) == "undefined"){ addthis_share = [];}Som vi rapporterade om för några dagar sedan så kunde konsulterna på PwC inte hitta något som tyder på att fildelning genomförts på SFI […]

Skriv en kommentar