0

Peter Sunde nekades resning

Peter Sunde skickade en ansökan till Högsta Domstolen om resning gällande domen mot The Pirate Bay. Han har nu fått svar från HD och blivit nekad resning. Och någon motivation anges inte i beslutet.

I ett blogginlägg så beskriver han att ingen spelat med rena kort och att många är medlemmar i en lobbygrupp som verkar för hårdare upphovsrätt.

Sverige är litet och att många kan göra karriär på ”att sätta dit” TPB är troligen sannolikt.

Andra som bloggat om detta: TKJ, Feber, Andreas Ekström.

Skriv en kommentar