0

Ny fildelningsstatistik

Nyss så släppte .SE rapporten Svenskarna och Internet 2012, denna rapport innehåller bl.a. information om hur vi svenskar fildelar. Rapporten baseras på 2744 telefonintervjuer som genomförts.

Följande framgår gällande fildelning i rapporten

Andelen fildelare ligger kvar på samma höga nivå som förra året. Det är framför allt männen som fildelar. Andelen som någon
gång fildelar har inte visat sig minska trots den ökande användningen av strömmande musik via bland annat Spotify. Det gäller framför allt i de övre tonåren (16-19 år) där det skett en markant ökning av andelen som fildelar om vi ser tre år tillbaka i tiden och
jämför 2012 med 2009.

Men kanske fildelar man inte lika ofta som tidigare, även om andelen fildelare inte minskat? Svaret är nej. Andelen som fildelar minst någon gång i veckan har legat på ungefär samma nivå sedan 2009 och sett i ett något längre perspektiv har frekvensen i fildelningen snarast ökat.

Dock så påvisar rapporten något som andra rapporter ej visar, nämligen följande:

De som fildelar köper varken mindre eller mer musik än de som inte fildelar.

Du kan ladda hem rapporten som PDF i sin helhet här:

Skriv en kommentar