0

Newzbin blockeras av BT (British Telecom)

Det engelska Internetleverantören BT (British Telecom) har genom en domstol beordrats blockera åtkomst till en webbplats som sprider länkar till upphovsrättsskyddat material. Det är åtkomsten till webbplatsen Newzbin 2 som ska blockeras då domstolen har konstaterat att vissa användare som är anslutna till BT:s tjänster besöker newzbin 2:s webbplats där de har tillgång till länkar som leder till material som innehåller upphovsrättsskyddat material.

Det är första gången som en engelsk ISP har beordrats att blockera webbplatser på grund av att vissa abonnenter besöker den och många anser att detta kan få djupgående konsekvenser framöver för den fria webben.

Newzbin 2, som enligt domstolen innehåller olagliga länkar till upphovsskyddat material, har även en stor del innehåll som inte är olagligt och man väljer nu, genom domen, att kollektiv utestänga alla användare, även de som inte laddar ned upphovsrättskyddat material.

Peter Bradwell, upphovsrättskämpe från Open Rights Group, menar på att åtgärden är en farlig väg att gå och tror dessutom att det är ett meningslöst beslut då det finns så många andra vägar att gå för att överbrygga dessa blockeringar.

Källa: Feber Slashdot

Skriv en kommentar