0

Källkod för HDCP dekryptering

2010-10-02 · Taggar:

Nu finns källkoden för att dekryptera HDCP-sändningar ute. Prestandan är imponerade och klarar av en hastighet på 30fps 1080p när 64bit processor och 1.8GB ram används.

The HDCP cipher is designed to be efficient when implemented in hardware, but it is terribly inefficient in software, primarily because it makes extensive use of bit operations. Our implementation uses bit-slicing to achieve high speeds by exploiting bit-level parallelism. We have created a few high-level routines to make it as easy as possible to implement HDCP.

Källkoden finnes här: cs.sunysb.edu/~rob/hdcp.html

Skriv en kommentar