0

Illegal nedladdning av film ökade med 30 % de senaste fem åren

Enligt en studie som genomförts av det engelska konsultbolaget Envisional har man kunnat påvisa att den illegala nedladdningen av film från nätet har ökat med nära 30 % de senaste 5 åren. Det är främst filmer som ännu inte haft premiär i Europa eller populära tv-serier från USA som står högst upp på nedladdarnas listor.

Enligt chefer från filmindustrin kostar de illegala nedladdningarna filmindustrin flera miljarder varje år och dessutom sätt 1000 tals arbeten på spel.

Enligt den utredning som gjordes framgår det att de främsta skälen till att nedladdning ökat är bland annat att man idag har tillgång till betydligt snabbare bredband, tillgången på nya filmer och amerikanska serier på Internet är mycket stor, tekniken för nedladdning har modifierats vilket gör att det går snabbt och enkelt att ladda ned och slutligen att en stor del av Internetanvändarna anser att det inte är olagligt att ladda ned något som finns tillgängligt på nätet.

Källa: BBC

Skriv en kommentar