1

Forskare övervakar BitTorrent

2010-05-01 · Taggar: , , , ,

Franska forskare har under 103 dagar undersökt hur mycket information som finns att tillgå med hjälp av BitTorrent-tekniken. Resultatet visar sig förbluffande:

In total, we collected 148M IP addresses distributing 1.2M contents, which represents 2 billion copies of content.

Det var under konferensen 3rd USENIX Workshop on Large-Scale Exploits and Emergent Threats (LEET ’10) där forskarna presenterade sin upptäckt. De visade även på att det gick att se IP-adresser även om de som fildelade försökte gömma sig bakom anonymiseringstjänster/nät såsom Tor.

Se presentationen (PDF) eller uppsatsen ”Spying the World from your Laptop”. Skriven av Stevens Le Blond, Arnaud Legout, Fabrice Lefessant, Walid Dabbous, Mohamed Ali Kaafar från I.N.R.I.A, France.

En kommantar än så länge.

  1. […] Nu har franska forskare visat att det kanske inte är sant och att det ganska enkelt går att övervaka stora fildelningssajter som The Pirate Bay. De har dessutom visat hur man kan få fram IP-adresser till […]

Skriv en kommentar