0

Fler fildelar illegalt

Enligt en ny undersökning vid namn ”Svenskar och Internet 2010” så fildelar allt fler Svenskar på Internet. Den illegala fildelningen har gått upp från 17,6% till 20.0% från 2009 till 2010. Undersökningen utfördes av World Internet Institute där en telefonenkät har används på 2000 svenskar från 16 år och uppåt.

Rapporten hittas här.

Skriv en kommentar