0

Fildelningsrapport från Social Science Research Council

Rapporten vid namn Media Piracy in Emerging Economies är den första oberoende, omfattande studien av musik, film och piratkopiering i de framväxande ekonomierna, med fokus på Brasilien, Indien, Ryssland, Sydafrika, Mexiko och Bolivia.

Rapporten baseras på tre års arbete av trettiofem forskare, i rapporten så får vi följa två spår: tillväxten av piratkopiering som digital teknik blev billigt och överallt i världen, och en annan efter industrins tillväxt lobbygrupper som har förändrat lagstiftning och brottsbekämpning runt upphovsrättsligt skydd.

[ad]

Några punkter som fokuseras på:

  • Priserna är för höga.
  • Konkurrens är bra
  • Utbildning för att förhindra piratkopiering har misslyckats.
  • Ändra lagen är lätt. Ändra praxis är svårt.
  • Brottslingar kan inte konkurrera med gratis
  • Framtvingande har ej fungerat

Läs rapporten i sin helhet här: http://piracy.ssrc.org

Andra som skrivit om detta: Feber.

Skriv en kommentar