1

BitTorrent och uTorrent påstås använda patenterad teknik

Det är företaget Tranz-Send Broadcasting Network som har lämnat in en stämningsansökan med krav på skadestånd mot Bittorent Inc, som står bakom programvarorna BitTorrent och uTorrent.

I stämningsansökan framgår att Tranz-Send redan 1999 ansökte om ett patent på en teknik som ingår i fildelningsprogramvarorna. Patentet blev godkänt först år 2007 och gäller ”Distribution av filer över ett adaptivt överföringsprotokoll”.

Denna stämning kan, om den får gehör i domstol, leda till ett ytterligare hårt bakslag för fildelning, som redan idag är hårt utsatt genom de stämningar som sker avseende upphovsrätten.

Många kunniga inom området ställer sig dock frågande till denna stämning då det handlar främst om hur tekniken används framför hur den är uppbyggd. Nu är det upp till domstolen att besluta huruvida intrång har skett och om skadestånd ska betalas, vilket skulle kunna bli förödande för Bittorent Inc som idag har 100 tals miljoner användare.

Här kan du se patentet: scribd.com/doc/58222146/7301944-Media-File-Distribution-With-Ada

En kommantar än så länge.

  1. Kristofer Pettersson skriver:

    Låt oss hoppas att de lyckas. Den kreativa explosion det kommer att orsaka hos de hyfsat smarta hackers som grundade bittorent kommer vara en mardröm för fildelningsmotståndare. Hittills har bittorrent grundarna varit återhållsamma och försvarat immaterialrätt. Jag kan slå vad om att de ändrar uppfattning om de blir överkörda.

Skriv en kommentar