0

Anton Abele vill stoppa fildelning

2011-10-06 · Taggar:

Anton Abele, som sitter i riksdagen för Moderaterna, vill stoppa olaglig fildelning med statliga pengar enligt en ny motion i riksdagen.

Motionen får kritik för att pengarna kan gå till film- och musiklobbyn, men Anton Abele säger att pengarna ska gå till nya lösningar för framtiden, nya musiktjänster bland annat rapporterar SR.

Motionen ser ut enligt följande:

–8<–

Enskild motion

Motion till riksdagen                  2011/12:N304               JA

av Anton Abele (M)

Stöd till projekt som motarbetar illegal fildelning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av möjligheterna för ökat stöd till projekt som motarbetar illegal fildelning.

Motivering

En stark äganderätt är en av de fundamentala byggstenarna i en fungerande ekonomi. Var och en ska känna sig trygg att det som de skapat också är något det äger. Det gäller såväl för materiel egendom såväl som för intellektuella egendom. Världen är på väg in i ett ekonomiskt system där det intellektuella kapitalet blir allt viktigare, i takt med den omställningen blir det också allt viktigare att den intellektuella äganderätten värnas starkt.

En av de största utmaningarna mot den intellektuella äganderätten är den illegala spridningen av upphovsrättsskyddat material. Fildelning och nedladdning av piratkopior gör det svårare för upphovsmännen att få en skälig ersättning för sina verk.

Lagstiftningen är ett verktyg men lika viktigt är de normer och värderingar som genomsyrar ett samhälle. Regeringen bör därför göra en översyn av möjligheterna för att stödja de olika projekt och initiativ som finns i Sverige vilka främjar respekten för den intellektuella äganderätten och motarbetar illegal fildelning.

Stockholm den 4 oktober 2011  
Anton Abele (M)  

 

 

Skriv en kommentar